Promoting intercultural dialogue  and mutual understanding

Promoting intercultural dialogue and mutual understanding

Оваа публикација е резултат на проектот „Промовирање на меѓукултурен дијалог и меѓусебно разбирање“ финансиран од Европската младинска фондација и Советот на Европа, а имплементиран од Младински совет Прилеп.
Оваа публикација е синтеза на дискусии, работа на сегментите на меѓукултурниот дијалог, меѓукултурниот дијалог како голема слика и важноста што ја носи. Работата на настанот од сите партнерски организации, фазата на подготовка, информациите од обуките и работилниците, скратените фотографии од проектот, заклучоците и учесниците може да се најдат овде.

„Promoting intercultural dialogue  and mutual understanding“

Date

06 September 2022

Tags

publications