Involving youth in  the decision making processes

Involving youth in the decision making processes

Оваа публикација е резултат на меѓународниот тренинг курс „Вклучување на младите во процесот на донесување одлуки“, одржан од 27 јуни до 2 јули 2009 година во Охрид, Македонија. Проектот беше поддржан од Советот на Европа - Европската младинска фондација (EYF), Агенцијата за млади и спорт и од општина Прилеп. На настанот учествуваа 27 младински работници од 8 земји.
Еден од резултатите на обуката е оваа публикација. Се состои од преглед на работата во салата за време на обуката и препораки од работилниците за зајакнување на младите учество на локално и регионално ниво.

„Involving youth in  the decision making processes“

Date

06 September 2022

Tags

publications