Cultural framework of Europe

Cultural framework of Europe

Уметничкиот каталог е финален продукт на проектот “Cultural framework of Europe”, чија што главна цел беше промовирање и зајакнување на меѓукултурниот дијалог и истражување и славење на различностите. Исто така оваа размена имаше за цел да ги вклучи учесниците во процес на неформално учење преку уметноста како методологија и медиум.

„Cultural framework of Europe“

Date

06 September 2022

Tags

publications