Локална младинска стратегија во општина Прилеп

Локална младинска стратегија во општина Прилеп

Здружението на граѓани Младински Совет Прилеп ги спроведуваше активностите за креирање на Локална Младинска Стратегија во Општина Прилеп.

Во периодот од Јануари - Ноември 2010 Коалиција СЕГА започна да го имплементира проектот “Креирање локални Младински Стратегии”. Проектот е финансиран од Агенцијата за Млади и Спорт, програмата CIVICA MOBILITAS (спроведувана од Центарот за Институционален Развој и е финансирана Прилеп од SDC) и 10 општини од Република Македонија (Прилеп, Штип, Свети Николе, Радовиш, Битола, Кавадарци, Гевгелија, Кисела Вода, Илинден и Тетово). Целта на овој проект е креирање на 5 годишни Локални Младински Стратегии (ЛМС) и 1 годишни Акциони Планови (АП) за првата година од имплементацијата на стратегијата.

 Локална младинска стратегија во општина Прилеп

Date

06 September 2022

Tags

publications