Локална младинска стратегија во општина Крушево

Локална младинска стратегија во општина Крушево

Младински Совет Прилеп во соработка со Општина Крушево и Локалниот младински Совет на Општина Крушево, преку проектот „Креирање на Локална Младинска стратегија во Општина Крушево“ ја креираа Локалната младинска стратегија во општина Крушево. Проектот „Креирање на Локална Младинска Стратегија во Општина Крушево" е имплементиран во рамките на проектот: "Граѓанските организации во служба на локалната демократија" спроведен од АЛДА Скопје, Европско движење Македонија и Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавни претпријатија со финансиска поддршка на Европската Унија преку ИПА 2 инструментот.

Локална младинска стратегија во општина Крушево

Date

06 September 2022

Tags

publications