ЕКО акција за чиста и здрава животна средина

ЕКО акција за чиста и здрава животна средина

Во Прилеп на Могила на непобедените, на ден 8 - ми февруари 2023 година се реализираше еколошка активност, во која учествуваше тимот на волонтери – Еко-агенти за иницирање и организирање на еколошки акции.
Свесни сме дека ова е можеби симболичен придонес, но се надеваме дека со оваа ЕКО-акција ќе испратиме порака до целата заедница како сите ние треба да се однесуваме кон животната средина. Се надеваме дека со нашиот пример ќе ги поттикнеме и останатите луѓе во земјата да преземат конкретни акции со кои ќе ја зачуваме природата чиста и здрава.

 


Print   Email