Добредојдовте на страната на Младински Совет Прилеп!

Youth Exchange in Bremen, Germany - '' Make Art Not Walls''

Youth Exchange in Bremen, Germany - '' Make Art Not Walls''

Нашиот тим имаше размена во Германија, Бремен, па да Ви раскажеме нешто за тоа.

„ИДЕНТИФИКУВАЊЕ РИЗИЦИ, ФАКТОРИ И ПОДДРШКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПОТЕНЦИЈАЛНАТА РАДИКАЛИЗАЦИЈА’’

„ИДЕНТИФИКУВАЊЕ РИЗИЦИ, ФАКТОРИ И ПОДДРШКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПОТЕНЦИЈАЛНАТА РАДИКАЛИЗАЦИЈА’’

Во просториите на Младински Совет Прилеп се одржа работилница на која младите се запознаа со поимите радикализам и насилен екстремизам. На работилница преку активности и студии на случаи младите лица ги подобрија своите знаења за поимите.
 Се дискутираше за поврзаноста на младите и радикализмот и последиците по општеството од таа релација.
 Целта на работилницата е зајакнување на вештините на младите лица во препознавање на форми на насилство кои можат да доведат до радикализам и насилен екстремизам.
Локална дискусија помеѓу младите во општина Прилеп и донесувачи на одлуки

Локална дискусија помеѓу младите во општина Прилеп и донесувачи на одлуки

На 15ти Јуни, во просториите на МСП, се одржа локална дискусија помеѓу младите во општина Прилеп и донесувачи на одлуки.
Локалната дискусија беше одржана по иницијатива на младите од заедницата, со цел тие да ги споделат нивните ставови, мислења како и

Панел Дискусија: „Градење на Отпорност на заедницата“

Панел Дискусија: „Градење на Отпорност на заедницата“

Во рамките на проектот: „Отпорни училишта за отпорна заедница“, со цел пошироко вклучување на сите засегнати страни во надминување на постоечкиот предизвик, беше одржана панел-дискусија за потребата од воспоставување локален механизам за упатување со насилните појави.

Препознавање форми и манифестации на насилство што можат да доведат до радикализација

Препознавање форми и манифестации на насилство што можат да доведат до радикализација

Сеопфатниот пристап на училиштата, е клучен за борба против насилниот екстремизам и радикализација кои водат кон тероризам.

Телефон

+389 (0) 48 523 390 

Електронска пошта

contact@ycp.org.mk

Адреса

Кире Ристески 11а, Прилеп

Publish modules to the "offcanvs" position.