Зборувај слободно !!

Зборувај слободно !!

Зборувај слободно има за цел да ја подобри состојбата на слобода во говор, да ја поттикне и да ја подигне свеста  на младите за јавното говорење,

15 групи на млади новинари и монтажери подготвуваат видеа со цел да им се обратат на своите врсници обработувајќи теми ,кои се сензитивни, теми кои сите знаеме дека постојат но најчесто не се разговара за нив.

Поставете го и Вашето видео за да можат Вашите врсници да знаат дека тоа е проблемот  за кој треба слободно да се говори.

Младински Совет Прилеп ги поддржува младите луѓе  во учеството во демократските процеси,овозможувајќи им да прераснат во активни граѓани.Младински Совет Прилеп е одржлива и водечка организација на локално и регионално ниво ,сигурен партнер во креирањето и спроведувањето на младинска политика ,заедно со сите клучни заинтересирани страни. Нашата работа како видлива и призната организација се заснова на демократски вредности овозмужувајќи на младите да бидат креативни и активни граѓани.


Print   Email